Kościół w Dźwierzutach. Zakrystia

Już wkrótce rozpoczynamy prace konserwatorskie w zakrystii kościoła w Dźwierzutach. Mamy nadzieję, że prace te pozwolą nam uczynić kolejny krok w kwestii datowania kościoła. Od kilu lat prowadzimy badania archiwalne i architektoniczne. Kościół jest mieszaniną form gotyckich, renesansowo-manierystycznych i nowożytnych. Najstarsze zachowane dokumenty wymieniają dźwierzuckiego duchownego w 1391 r. Badania dendrochronologiczne przeprowadzone w 2021 r. datują zachowaną konstrukcję szachulcową ściany północnej nawy kościoła na 1530 r. Co wydarzyło się w 1692 roku w trakcie jednego z pożarów ? Może prace konserwatorskie w zakrystii kościoła coś wyjaśnią, ponieważ……

Zakończyły się prace konserwatorskie w zakrystii kościoła w Dźwierzutach. Co nam przyniosły. Ukazały nam one zachowaną pod kilkoma warstwami tynków polichromię z… XIX/XX wieku, a może jeszcze starszą, która w pewien sposób nawiązuje do kolorystyki wnętrza kościoła. Ważnym odkryciem są ślady na jednej ze ścian po pożarze kościoła w 1692 roku. Pożar zniszczył archiwum parafialne i w pewnym stopniu zakrystię, ale nie wnętrze kościoła na tyle, by konieczne byłaby jego odbudowa (zresztą zachowane jest sto lat starsze wyposażenie kościoła: ołtarz i konstrukcja dachu). W trakcie prac pobrane zostały próbki w celu przeprowadzenia badań składu zapraw i polichromii. Badania wskazały, że na ścianie prowadzącej z zakrystii do wnętrza kościoła znajduje się częściowo zachowana warstwa tynku gotyckiego. To ważny kolejny krok w wyjaśnieniu datowania kościoła. Potwierdza on badane w ostatnich kilku latach dokumenty archiwalne. Jakie wyniki…. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się wydać publikację dotyczącą dziejów dźwierzuckiego kościoła i parafii, i przedstawić to co udało się nam ustalić.