Prace konserwatorskie

Parafia nasza posiada dwa zabytkowe kościoły: w Pasymiu i w Dźwierzutach. Są to miejsca, które tworzą charakter naszej diasporalnej parafii, określają ją, równocześnie wzbogacają ją pięknem. To także miejsce, które przemawiają do nas dzięki swojej architekturze. Od początku lat 90 XX wieku systematycznie prowadzimy badania i prace konserwatorskie. Jest to wyrazem naszej troski o zachowanie naszego materialnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Stan techniczny budynku wymagał podjęcia pilnych kompleksowych działań, prowadzonych niejednokrotnie w celu ratowania obiektu. Przeprowadzone już i prowadzone nadal badania i prace konserwatorskie rzuciły i wciąż rzucają nowe światło na historię obu naszych kościołów. Inspirowanie badań związane jest także z wyeliminowaniem błędnych informacji dotyczących historii Parafii ukazujących się jeszcze i dziś w niejednych artykułach. Pozwalają one lepiej poznać nasze dziedzictwo historyczne, artystyczne i kulturowe. Odwiedzający oba kościoły wpatrując się w dzieła sztuki mogą dokładniej zrozumieć zwiastowanie dla oczu wyrażonego przez snycerza.

Mamy nadzieję, iż prowadzone przez nas badania i prace konserwatorskie pozwolą w zachowaniu naszego materialnego dziedzictwa dla naszych dzieci,  wnuków, przyszłych pokoleń.