Kościół w Dźwierzutach

„Naśladując świętych proroków ludzie pilni i mądrzy ludzką sztuką wymyślili instrumenty muzyczne, aby grać ku zadowoleniu duszy ludzkiej”

(Hildegrad von Bingen).

W latach 2006 – 2021 przeprowadziliśmy prace konserwatorsko – renowacyjne zespołu architektonicznego wnętrza kościoła składającego się z prospektu organowego z 1750 roku, szafy organowej i historycznego instrumentu z 1901 roku oraz empory chórowo – organowej.

Pierwszy znany instrument zbudował organmistrz Christoph Heinrich Obuch z Morąga (Mohrungen) około 1750 roku. Organy posiadały 8 głosów. Instrument ten nie zachował się do dziś. Z pierwotnego instrumentu pozostał jedynie barokowy prospekt organowy wykonany przez snycerza współpracującego organmistrzem. Obecne organy wykonał zakład organmistrzowski A.Terletzki Inh. Ed. Wittek z Elbląga (Elbing) w 1901 roku. Instrument posiada oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Organy posiadają trakturę mechaniczną i 12 głosów. Po II wojnie światowej instrument został poważnie zdewastowany. Milczał prawie 40 lat. W roku 2006 przystąpiliśmy do jego naprawy. Prace prowadzone przez organmistrza Pana Andrzeja Kowalewskiego z Braniewa trwały kilka lat. W dniu 16 maja 2009 roku miała miejsce uroczystość ich rekonsekracji. Pierwszym utworem, który wtedy zabrzmiał był chorał Dietricha Buxtehude „Komm, Heiliger Geist” (Przyjdź Duchu Święty) w wykonaniu Pana Prof. Romana Peruckiego. Od tego czasu brzmienie instrumentu ubogaca wiernych w trakcie nabożeństw, cieszy melomanów uczestniczących w corocznych Międzynarodowych Koncertach Muzyki Organowej.

Barokowy prospekt organowy z 1750 roku wkomponowany w emporę chóru muzycznego, o charakterze przedniego pozytywu, został w latach 30 XX wieku całkowicie przemalowany. Od 2011 roku krok po kroku prowadziliśmy prace konserwatorskie szafy organowej oraz empory organowo – chórowej powstałej w  1 połowie XVIII wieku, historycznie związanej z doposażeniem kościoła po przebudowie w 1695 roku. Prace konserwatorskie przy wsparciu finansowym m.in. Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadziła pracownia konserwacji zabytków Pani Ewy Olkowskiej z Olsztyna. Prace zakończyły się w 2021 roku.