Witamy w Ewangelicko-Augsburskiej Parafii w Pasymiu

„Podnieścież się wy, wierzchy bram!  Pan w chwale swojej zdąża sam, Król królów, co pociesza  rad, nasz Władca, który zbawił świat, co zniósł nad nami Boży gniew; zanućcie więc radosny śpiew: Pochwalon bądźże Ty, mój Stwórco, pełen czci”

Pośrodku adwentowego czasu słowami jednej z najpiękniejszych pieśni adwentowych zapraszamy na koncert pieśni i muzyki na Adwent i Boże Narodzenie do kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach, w 3. Niedzielę Adwentu 17 grudnia o godzinie 17.00. Pieśń jest pewnego rodzaju zwiastowaniem, rozważaniem Bożych prawd i nauką pokornej pobożności. Pieśń wyraża w pełniejszy sposób religijne doświadczenia, wyrażamy nią swą wiarę wobec innych, dając z jednej strony jej świadectwo, a z drugiej misyjnie oddziałując na otoczenie.

Pasymskie skarby

Film o jednej z najstarszych świątyń na Mazurach południowych. Kościół ewangelicko-augsbyrski w Pasymiu to obiekt w skali kraju niezwykły. Jakie skarby skrywa?