Parafia Ewangelicko – Augsburska w Pasymiu posiada dwa kościoły:
w Pasymiu – najstarsza zachowana gotycka świątynia w rejonie Mazur Południowych pochodząca z końca XIV w.
oraz gotycki kościół filialny w Dźwierzutach także z końca XIV w., przebudowany w połowie XVII w.
Oba kościoły posiadają cenne zabytkowe wyposażenie, które są świadectwem dawnych czasów a także źródłem informacji na temat historii tej ziemi i ludzi z nią związanych.

Po II Wojnie Światowej rozpoczęły się trudne dzieje najnowsze regionu Mazur. Trudne dzieje Mazurów i mazurskich ewangelickich parafii.  
Okres powojenny okazał się niezbyt łaskawy także dla zabytków tej ziemi, w tym kościołów ewangelickich.
Na początku lat 90 XX w. nasza parafia  przystąpiła do ratowania obu kościołów i przeprowadziła szereg prac zarówno budowlanych jak i konserwatorskich.
Prace na rzecz zachowania naszego materialnego dziedzictwa to szczególne posłannictwo, są one wyrazem naszej troski o zachowanie naszego materialnego dziedzictwa kultury.

Przeprowadzone już oraz zaplanowane prace konserwatorskie przy zabytkowej substancji obu naszych kościołów,
skarbnicy historii i świadectwa dawnych i obecnych czasów, pozwalają przywrócić świątyniom pełny blask, odzyskać walory artystyczne.

Oba kościoły  jako obiekty zabytkowe o dużych walorach artystycznych i historycznych udostępniane są turystom,
a  w roku szkolnym organizowane są w nich lekcje historii i sztuki.