PO-ryby   unia-logo    LGR


Na przełomie 2013 i 2014 roku Parafia nasza realizowała projekt:

Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego w Pasymiu w celu utworzenia stałej wystawy muzealnej

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym:
Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
w ramach operacji 4.1.a wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych o rybactwa PO RYBY 2007-2013
.


Celem operacji było przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz prac konserwatorskich kruchty, dwóch zakrystii oraz zakup gablot muzealnych w celu utworzenia stałej ekspozycji muzealnej.

W pierwszej części operacja objęła przeprowadzenie badań techniki wykonania tynków poprzez wykonanie odkrywek na ścianach i sklepieniach, identyfikację zasięgu zapraw wtórnych, przeprowadzenie badań stratygraficznych oraz stanu zachowania w celu identyfikacji opracowań kolorystycznych powierzchni drzwi, ścian, sklepień, znalezienia historycznych tynków, identyfikacji poszczególnych materiałów oryginalnych i wtórnych określenia ich właściwości, to jest identyfikacja zapraw, ceramiki, cementowych płytek. Przeprowadzenie badań pod kątem skażenia mikrobiologicznego. Przeprowadzone prace badawcze pozwoliły właściwie przeprowadzić prace konserwatorskie kruchty i dwóch zakrystii w celu utworzenia w nich stałej wystawy muzealnej

W drugiej części operacji przeprowadzone zostały prace konserwatorskie kruchty i dwóch zakrystii XIV wiecznej świątyni. We wnętrzach dziś nieużytkowanych pomieszczeń (zakrystie) przeprowadzone zostały prace konserwatorskie aby zatrzymać procesy destrukcyjne oraz umożliwić w ich wnętrzach stworzenia stałej ekspozycji muzealnej ukazującej historię, dawną sztukę oraz  codzienne życie mieszkańców Pasymia i okolicy. Wnętrza obu zakrystii w ciągu kilkuset  lat historii  nie uległy znacznym przeobrażeniom. Zachowane są w nich historyczne rozwiązania i detale architektoniczne oraz średniowieczna ceramiczna posadzka. Z tego względu już same wnętrza stanowią atrakcyjne miejsce do zwiedzania niezależnie o planowanej ekspozycji. Stanowią one właściwe tło dla ekspozycji historycznych pamiątek.


Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, ale przed wstawieniem gablot, pomieszczenia wyglądały tak: