Rozpoczął się kolejny etap prac konserwatorskich średniowiecznego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Pasymiu.
Prace konserwatorskie prowadzone będą ze środków własnych parafii
oraz przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
byłych mieszkańców Pasymia i Powiatu Szczycieńskiego.

Planujemy przeprowadzenie prac konserwatorskich drugiej i trzeciej kondygnacji wieży. Zachowane obecnie lica murów we wnętrzach wieży stanowią w większości oryginalne opracowania wątku ceglanego, kształtowane w sposób zbliżony lecz nieco mniej staranny niż w przypadku elewacji zewnętrznych. W grubości muru południowo - wschodniego wieży znajduje się dostępna z wnętrza nawy klatka schodowa mieszczącą jednobiegowe schody na pierwszą kondygnację.
W części środkowej muru północnego – zachodniego drugiej kondygnacji wieżowej wykonano ceglane schody zabiegowe doświetlone niewielkimi, zamkniętymi prosto okienkami szczelinowymi.
We wnętrzu wieży rozkute i przemurowane są fragmenty muru, zniekształcające oryginalną formę lica cegieł. W miejscach powstałych w wyniku pożaru w 1750 r.  ubytki muru wykonane są prowizorycznie i niestabilne jest też podparcia belek stropowych, dlatego konieczne do przeprowadzenia są wzmocnienia i poprawienie konstrukcji wsporczych stropów. Podesty na trzech kondygnacjach są niekompletne, wiele desek jest spróchniałych i zagrzybionych, stąd dziś nie jest możliwe wejście na wieżę skąd rozpościera się fantastyczny widok na okolicę.
W roku 2017 planujemy zakończenie prowadzenia prac konserwatorskich przy elewacji wieży kościoła. Prace te będą prowadzone przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.
Mamy nadzieję, że w najbliższych latach zakończymy wszystkie prace w wieży kościoła i zostanie ona udostępniona mieszkańcom i turystom.