W 2015 r. przeprowadzono prace konserwatorskie górnej części ostatniej elewacji wieży czekającej na odzyskanie pełnego blasku. Rozpoczęto też prace we wnętrzu wieży na ostatniej kondygnacji. Konstrukcja ryglowa na 3 kondygnacji wieży była z jednej strony wypchnięta i przemieszczona a obłożenie z cegieł było spękane. Stan taki stanowił zagrożenie zarówno dla ludzi jak i obiektu.

Prace konserwatorskie przeprowadzono ze środków własnych parafii przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec oraz byłych mieszkańców Pasymia i Powiatu Szczycieńskiego.

Stan przed konserwacją:
Oraz po konserwacji: