Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich przy najstarszym zabytku ziemi szczycieńskiej - średniowiecznym kościele ewangelickim w Pasymiu.
W 2014 r. przeprowadzono prace konserwatorskie dwóch elewacji wieży kościoła.Przeprowadzone prace przywróciły części zabytkowego kościoła (elewacji północno-zachodniej i północno-wschodniej wieży) dawną świetność, zatrzymując proces jego degradacji.
Konserwacji poddano prawie 400 m2 zabytku.

Prace te rozpoczęto w roku 2013

Poniżej - stan obiektu przed pracami konserwatorskimi
 
 
 
 
   


Oraz po przeprowadzanych pracach konserwatorskich
Prace konserwatorskie przeprowadzono ze środków własnych parafii przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec,
Kreisgemeinschaft Ortelsburg
oraz byłych mieszkańców Pasymia i Powiatu Szczycieńskiego.