„Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak jak ona”.

                                                                                                          David Crossby

Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić  Państwa na Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, które od 1998 r. organizujemy w murach zabytkowych świątyń w Pasymiu i w Dźwierzutach.

Kościół ewangelicki, to szczególne miejscu jeśli chodzi o muzykę organową i sakralną. Chrześcijaństwu od samego początku towarzyszy sztuka, będąca wyrazem wiary i pobożności. W kościele ewangelickim muzyka i pieśń stanowi ważny element nabożeństwa. Organy, które towarzyszą nam przy śpiewie, swym brzmieniem urozmaicają nabożeństwo i nas ubogacają. Reformacja wniosła wielki wkład w rozwój muzyki. W czasach Lutra wprowadzono w szkołach codziennie jedną godzinę nauczania muzyki. W ewangelickich szkołach wyrastały kolejne pokolenia z solidnym wykształceniem muzycznym, pokolenia nauczycieli muzyki, kantorów, organistów, kompozytorów. Oni tworzyli fundament, na którym wyrosnąć mógł geniusz Johanna Sebastiana Bacha i wysoka do dziś społeczna kultura muzyczna. Muzyka, pieśń stanowiła i stanowi w Kościele Ewangelickim obok Pisma Św. bardzo ważne źródło przeżywania wiary. Reformator Kościoła ks. dr Marcin Luter o muzyce i jej znaczeniu pisał tak: „Muzyka rządzi wszystkimi wzruszeniami serca. Nic na świecie nie może lepiej niż muzyka pobudzać smutnych do radości, radosnych uczynić smutnymi, trwożliwym dodać śmiałości, wyniosłych skłonić do pokory, zmniejszyć zazdrość i  nienawiść” ”. „Muzyka to czysty, wspaniały dar Boży. Muzyce wyznaczam najwyższe miejsce i zaszczyty tuż za teologią”.

 

Dzięki odrestaurowanym instrumentom w obu naszych kościołach odbywają się międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej: w Pasymiu od 1998 r., w Dźwierzutach od 2009 r. Brzmienie naszych instrumentów zostało docenione nie tylko przez artystów (do rej pory w koncertach uczestniczyli artyści z 28 państw 4 kontynentów), ale także przez Polskie Radio, które właściwie od początku towarzyszy koncertom realizując dłuższe lub krótsze audycje na antenie ogólnopolskiej. Telewizja Polonia zrealizowała reportaż z cyklu sztuka organmistrzowska w Polsce „Organy w Pasymiu” (TVP Polonia 1998 r.). Koncerty na stałe zapisały się  w kalendarzu imprez kulturalnych naszego regionu. Jest to jedna z największych tego typu impreza kulturalna naszego województwa. Honorowy patronat nad koncertami sprawują: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Starosta Szczycieński, Burmistrz Pasymia i Wójt Dźwierzut.

 

Pasymskie koncerty na stałe zapisały się w kalendarzu imprez kulturalnych naszego regionu. Są one miejscem spotkań ludzi różnych wyznań, światopoglądów, narodowości. W ten sposób możemy wzajemnie się poznawać, popularyzować kulturę różnych narodów, jako przykład stale trwającego procesu porozumienia i pojednania. W naszych koncertach biorą udział artyści, którzy mają w dorobku występy w największych salach koncertowych świata, a także młodzi artyści rozpoczynający karierę, promujemy także muzycznie uzdolnioną młodzież naszego regionu.

 

Do tej pory w koncertach wzięli udział artyści z 28 krajów 4 kontynentów.

Argentyna, Austria, Belgia, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Finlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Ukraina, Urugwaj, USA, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja), Włochy.
Pobierż tekst w formacie pdf


Historyczne programy koncertów

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018