„Nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim.
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej”.  
Iz 41,10

 

Parafia Pasymska choć dziś nieliczna widoczna i aktywna jest w życiu nie tylko społeczności miasta, ale także powiatu i województwa.
O
d ponad sześciu stuleci jesteśmy wpisani w historię Chrystusowej wspólnoty. Czasy, które minęły nie są martwe lecz żyją w nas.
Ukazują nam one nasz duchowy rodowód i są uwierzytelnieniem naszego ewangelickiego i kościelnego dzisiaj.
Prawie 490 lat ewangelicyzmu w Pasymiu, Dźwierzutach i Jedwabnie jest dowodem naszej wierności dla Jezusa Chrystusa,
znakiem przywiązania do kościoła, głębokiego zakorzenienia naszych przodków i nas w prawdzie ewangelii.
Piękne dzieje naszej parafii, nawet w tych bardzo trudnych latach po II Wojnie Światowej, kiedy to kilka tysięcy parafian opuściło Mazury,
są niejako znakiem wdzięczności i dziękczynienia wobec Boga za to co za nami,
ale też zachętą do jeszcze gorliwszego wyznawania naszej wiary i wezwaniem do życia z i dla Ewangelii,
które nasze świadectwo wobec otoczenia czyni wyrazistym, czytelnym i przekonywującym.