Podaruj 1%

1procent

W rozliczeniu podatkowym mają Państwo możliwość przekazania swojego 1% wybranej organizacji, dlatego tym większym wyróżnieniem będzie dla nas, jeśli zadecydują Państwo o przekazaniu go na rzecz Komisji diakonijnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

W ramach Komisji diakonijnej realizowane są następujące projekty:

- paczki świąteczne dla dzieci, osób starszych i samotnych;

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,

- odwiedziny domowe;

- zakup lekarstw, opału na zimę, biletów szkolnych

Jak przekazać swój 1 % ?


PIT – 28

W części M „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 129 wpisać nazwę: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w rubryce 130 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 131 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 109). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
PIT 28 w polu 133: Komisja diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu


PIT – 36

W części O „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 305 wpisać pełną nazwę: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w rubryce 306 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 307 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 188). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
PIT 36 w polu 309: Komisja diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

 

 

 

PIT – 36L

W części N „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 105 wpisać pełną nazwę Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w rubryce 106 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 107 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 55). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
PIT 36L w polu 109: Komisja diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

PIT – 37

W części H „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 124 wpisać pełną nazwę Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w rubryce 125 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 126 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 120). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
PIT 37 w polu 128: Komisja diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu


PIT – 38

W części G „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 58 wpisać pełną nazwę Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w rubryce 59 wpisać nr KRS – 0000260697, a w rubryce 60 („wnioskowana kwota”) wpisać kwotę nie większą niż 1 proc. należnego podatku (1 proc. z pozycji 35). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

PIT 38 w polu 62: Komisja diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu